Vətəndaşlarin sosial təminat hüquqları və sosial sığorta münasibətləri

Posted by

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 38-ci maddəsinə müvafiq olaraq hər kəsin sosial təminat hüququ vardır. Konstitusiyanın bu maddəsindən çıxış edərək ölkədə sosial təminat hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün müəyyən qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Sosial-sığorta-bu qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda vətəndaşların itirilmiş əmək haqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin kompensasiya edilməsinə, habelə itirilməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş təminat formasıdır.

sigorta