2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının vəziyyətinə dair illik hesabat

Posted by

Bildiyiniz kimi, müasir aləmdə insanların hüquq və azadlıqları dövlət rəhbərlikləri, beynəlxalq strukturlar, hüquq-müdafiə təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və vətəndaş cəmiyyətinin fəalları tərəfindən müdafiə edilməli olan ən yüksək dəyərlərdən biri hesab olunur. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının da quruculuq yolunda olduğu hüquqi dövlət konsepsiyası insanın hər cür qanunsuz təzyiqlərdən müdafiəsini, ədalətli və müstəqil məhkəmənin mövcudluğunu nəzərdə tutur…

report_az